U bent opzoek naar subsidies en fiscale regelingen om uw ondernemersactiviteiten te stimuleren.

In deze gids geven we u een overzicht van de subsidies voor innovatief ondernemen, duurzaam ondernemen, internationaal ondernemen, personeel en scholing. 

Lees, leer en veel plezier...

23 Subsidies en Fiscale Regelingen Die Tech en Innovatie Stimuleren

Er zijn in Nederland verschillende mogelijkheden voor innoverende bedrijven om een extra zetje in de rug te krijgen en innoverende ideeën te introduceren. Er kan een subsidie verkregen worden om de innovatie te stimuleren. Het geld wordt vaak in onderzoek of productontwikkeling gestopt om hierin stappen te kunnen maken. 

Naast de subsidies bestaan er ook fiscale regelingen om innovatie tegemoet te komen. Fiscale regelingen hebben te maken met bepaalde ‘kortingen’ die innoverende bedrijven krijgen op bepaalde belastingen.

Innovatief ondernemen

WBSO

De Wet Bevordering-Speur en Ontwikkelingswerk (WBSO), welke uitgevoerd wordt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), is een wet waarin innovatie binnen bedrijven gestimuleerd wordt. Bij de WBSO wordt er een tegemoetkoming in de loonkosten getroffen als het bedrijf wil innoveren in technische innovatie.  

Innovatiebox

De Innovatiebox is een fiscale regeling die getroffen kan worden. Als een bedrijf een innoverende handeling uitvoert kan de winst op deze innoverende zaak afnemen tot maximaal 9%. Hiermee zullen bedrijven minder belasting afstaan en dus sneller geneigd zijn om te gaan innoveren aangezien ze minder af hoeven te dragen. 

MIT R&D

MIT R&D is een samenwerkingsverband van minimaal 2 MKB bedrijven. Dit kunnen er dus ook meerdere zijn. Aangezien er een samenwerking aangegaan wordt zullen de kosten en opbrengsten hier ook gedeeld worden. De subsidie die aangevraagd is 35% van de subsidiabele kosten. De maximale subsidie is hier €350.000 per groot project.

MIT HBO

MIT HBO is een soort haalbaarheidsproject. Er wordt een subsidie uitgetrokken of een innovatief idee wel kansen heeft om door te groeien en niet zal gaan falen. Er wordt dus gekeken of het project wel haalbaar is door een analyse te maken van het product/dienst. 

Innovatiekrediet

Innovatiekrediet is er voor technologische producten en diensten die in ontwikkeling zijn. Zo krijgen ze een extra kans om commercieel interessant te worden in de toekomst. 

SIDN fonds

Het SIDN fonds staat voor 'ster internet voor iedereen'. Dit fonds richt zich dus meer op internetprojecten en geven hier financiële steun aan. Deze internet diensten moeten wel een verschil kunnen maken, anders wordt er geen financiële steun aangeboden. Er kan hierin maximaal €75.000 gestoken worden. 

VFF

De vroege fase financiering (afgekort de VFF) is een regeling voor wanneer waardevolle producten/diensten stranden in de ontwikkelingsfase door een gebrek aan financiële middelen. Op deze manier gaan er geen nuttige ideeën ten onder. Het budget hier kan verschillen per soort bedrijf/persoon met het idee.

Duurzaam ondernemen

MIA & VAMIL

De milieu investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) houden zich vooral bezig met een milieuvriendelijke samenleving. Het percentage dat afgetrokken kan worden van de kosten van de investering hangt af van de milieueffecten en gangbaarheid van de verandering. Er kan 27%, 36% of 45% afgetrokken worden van het investeringsbedrag om zo innovatie tegemoet te komen.

DEI

Het doel van de demonstratie energie innovatie (DEI) is om bedrijven te stimuleren om de CO2 emissies terug te dringen. Als er door een nieuw ontwikkelde manier minder energie gebruikt wordt kan hiervoor een subsidie gegeven worden om dit aan te moedigen. Wind- en zonne-energie zouden ook onder deze regeling kunnen vallen. 

ISDE

De investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is een regeling waarbij opwekken van duurzame energie wordt gestimuleerd. Hierin gaat het expliciet om het produceren en niet het gebruiken hiervan, wat wel gedaan kan worden bij de DEI die hierboven genoemd is. 

SDE++

SDE staat voor stimulering duurzame energietransitie en klimaattransitie. De subsidie genaamd SDE++ zorgt voor een stimulatie in het toepassen van CO2 reducerende technieken tijdens opwekken van energie. Er wordt pas een subsidie gegeven wanneer er daadwerkelijk geproduceerd wordt. Deze grens ligt op de 1000 kg CO2 reductie. Hoeveel subsidie het bedrijf hiervoor krijgt is afhankelijk van de gebruikte techniek en de bespaarde CO2. 

EIA

Energie investeringsaftrek (EIA) levert een fiscaal voordeel en een lagere energieprijs op. Er wordt hier dan geïnvesteerd in energiezuinige technieken om zo de wereld duurzamer te maken. Er wordt hier belasting afgetrokken wanneer het energie winnen duurzaam gebeurt wat het aantrekkelijker maakt. 

Internationaal ondernemen

DHI

Het doel van de demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en investerings- voorbereiding studies (DHI) is om ondernemingen meer te laten internationaliseren. Meer Nederlandse bedrijven die internationaliseren is belangrijk voor een exportland als Nederland. De subsidies die hierop liggen verschillen van €0 tot ongeveer €200.000. 

Eurostars

Het Eurostars programma is interessant voor bedrijven die samenwerken met een bedrijf uit een ander gelegen EU-land op het gebied innovatie. Het bevorderen van samenwerken met andere landen en het creëren van innovatie is belangrijk voor heel veel partijen, waardoor het dus ook gesubsidieerd wordt. De maximale bijdrage die geleverd kan worden is hier €500.000 per project. 

SIB

Het starters international business (SIB) is er net als de DHI om het exporteren van goederen/diensten te bevorderen. Maar SIB doet dit in plaats van met subsidies via vouchers. Zo kunnen er kennis- (max €2500), coaching- (max €2400) en missievoucher (max €1500) aangevraagd worden. Deze bevatten een tegemoetkoming voor een deelname of een korting op bepaalde zaken. 

Horizon Europe

Horizon Europe is een programma waarin het doen van onderzoek naar innovatie bevorderd wordt. Dit kan nationaal of internationaal plaatsvinden. Het doel van dit programma is om concurrentie op de markten te vergroten om zo de beste prijs-kwaliteit verhouding te creëren. Vaak worden deze projecten helemaal vergoed maar het is ook zeker mogelijk om delen hiervan te subsidiëren.

Interreg subsidie

De interreg subsidie is een subsidie die gaat over de verschillen tussen de EU lidstaten te verkleinen. Er bestaan af en toe nog grote kloven tussen 2 EU landen die met dit soort projecten verkleind moeten gaan worden. De eis is hier wel dat het over een innovatief project gaat waarin lidstaten naar elkaar toe kunnen groeien. De invulling van de projecten kan zelf vorm gegeven worden maar er moet dus wel een samenwerking zijn met een, of meerdere landen. 

Personeel en scholing

Voor personeel en scholing zijn er ook verschillende subsidies, zoals SLIM, Tel mee met taal, Praktijkleren, NL leert door en STAP budget. Later meer hierover. 

Hulp nodig met subsidies en fiscale regelingen voor uw (fintech) onderneming? Via ons platform financieelsysteem.nl verbinden we u graag met de juiste partners.

Mocht u extra operationele kracht nodig hebben van een developer, data scientist, cyber security expert, compliance officer of marketing professional, dan horen we ook graag van u.Mogelijk is dit ook interessant:

Laat een reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}