Wilt u mogelijk gaan starten met een marketing opleiding, (afstudeer)stage, traineeship of baan? Of wilt u meer marketing-, ICT-, Data Science- en Cyber Security personeel aannemen voor uw (fintech) onderneming? Dan is deze gids mogelijk handig voor u.

Tegenwoordig kan iedereen zich marketeer noemen. Ook zonder diploma. Echter zijn gekwalificeerde marketing talenten met een bewezen trackrecord zeer schaars. Een zwakke- of vlijmscherpe merkstrategie kan het verschil zijn tussen de marktleider worden of een van de andere duizenden middelmatige bedrijven.

Bij marketing disciplines kunt u denken aan bedrijfsstrategen, creatives, content marketeers, copywriters, performance marketeers en growth hackers. Bij commerciële disciplines kunt u denken aan recruiters, verkopers, business developers en accountmanagers.

Ontdek hier een uitgebreide lijst van marketing opleidingen met diploma's op HBO en WO niveau in Nederland. We houden de ontwikkelingen en nieuwe opleidingen in de gaten, zodat u altijd op de hoogte bent van alle opleidingen. Mist er een opleiding of instituut? Laat het ons weten in de reacties onderaan deze gids en wij voegen haar voor u toe.

Laten we van start gaan...


Inhoudsopgave

HBO marketing opleidingen

Fontys | Commerciële economie

De eerste optie is de studie commerciële economie. Tijdens deze 4-jarige studie komen de vakken marketing, communicatie, ondernemen en analytisch denken vooral naar voren.      

Fontys | Marketing Management 

Marketing management is de tweede opleiding binnen Fontys. Dit is een 4-jarige Engelstalige opleiding. Deze opleiding is in vergelijking met de bovenstaande studie veel specifieker gericht op de marketing.

Fontys | Digital marketing 

Er is naast deze twee bacheloropleidingen ook nog een minor marketing te vinden bij de Fontys. Digital marketing is hierin veel duidelijker gericht op de digitale wereld met in het speciaal big data.

Avans | Marketing management 

Er wordt een deeltijd associate degree marketing management aangeboden van 2 jaar. Hierbinnen wordt er vooral ingespeeld op de behoefte van de klant in jaar 1. In het tweede jaar ligt meer de focus op online marketing en sales. Het is een studie die praktijkgericht is.

Avans | Commerciële economie 

Commerciële economie is hierin de tweede optie. Deze studie duurt 4 jaar en wordt in het Nederlands gevolgd. Binnen deze opleiding zijn de onderwerpen marketing en sales de twee belangrijkste onderwerpen die naar boven komen. Ook deze studie is praktijk gericht.

Inholland | Business studies 

De grootste en bekendste studie van Inholland binnen het economische vakgebied is de studie business studies. Na de eerste 2 jaar heel breed georiënteerd te zijn, moet de student kiezen voor een afstudeerrichting binnen een vakgebied. Zij kunnen dan kiezen uit marketing, logistiek, HRM, banking & insurance, ondernemen en management & beleid. Deze vakgebieden komen in de eerste 2 jaar duidelijk naar voren in de verschillende semesters.

Inholland | Creative business 

Naast business studies wordt ook de opleiding creative business aangeboden die veel meer inspeelt op het toepassen van geleerde stof in de praktijk. Studenten van deze studies hebben alleen maar projecten met bestaande bedrijven om bepaalde problemen op te lossen. 

Inholland | Post HBO marketing en communicatie 

De derde optie is hierin een post-HBO opleiding genaamd marketing en communicatie. Dit traject duurt 9 maanden en kan gezien worden als een tussentraject om aan te sluiten op het HBO vanuit het MBO. 

HVA | Commerciële economie 

De eerder genoemde opleiding commerciële economie komt ook terug in studiekeuze bij de HVA. Deze opleiding is erg breed georiënteerd waardoor de leerling alle aspecten van marketing mee zal krijgen.

HVA | Bedrijfskunde 

Bedrijfskunde is studie waarin bedrijven onder de loep genomen worden. Hierin worden business modellen behandeld waarin een bedrijf zich beter kan positioneren op de markt, wat weer over marketing gaat.

HVA | International business 

De studie international business wordt ook aangeboden. Deze studie richt zich veel meer op het internationale deel van de marketing. Aangezien het een internationale studie is wordt er in het Engels les gegeven om hierdoor ook studenten vanuit het buitenland les te kunnen geven.

HAN | Marketing, sales en communicatie 

De opleiding marketing, sales en communicatie is hierin een samenkomst van veel verschillende aspecten van marketing, waarin de student dus breed en creatief klaargestoomd wordt voor het werkleven.

HAN | Commerciële economie 

Commerciële economie is net als de andere hogescholen een terugkerende studie die in een net ander jasje gestoken wordt. Bij de hogeschool van Arnhem en Nijmegen wordt er vergeleken met de andere commerciële economische studies, wat meer ingespeeld op de digitale marketing.

HAN | International business 

De studie international business wordt vanzelfsprekend in het Engels gegeven. Hier wordt er geleerd om internationale campagnes op te zetten, internationale sales plannen uit te voeren en bedrijven te analyseren. De breedheid van de studie wordt vandaag de dag zeer gewaardeerd door werkgevers aangezien de persoon op veel verschillende plekken ingezet kan worden.

Hogeschool Utrecht | Commerciële economie 

De studie commerciële economie is net als bij de andere instanties vrij breed ingedeeld om zo de student veel soorten aanknopingspunten te geven die de markt van vandaag vraagt van jong professionals. 

Hogeschool Utrecht | Sales en accountmanagement 

Ook de opleiding sales en accountmanagement wordt gegeven op Hogeschool Utrecht. Het is een associate degree die 2 jaar duurt.

Hanzehogeschool Groningen | Marketing management 

De studie marketing management wordt daarnaast in het Engels geschreven en gaat over de internationale markten. Hierin wordt ook een deel finance aan de student geleerd.

Hanzehogeschool Groningen | Commerciële economie 

Commerciële economie is ook hier een terugkomend thema, kijkend naar de voorgaande opleidingen. Hierin komen heel wat sectoren van marketing aan bod door de student zo breed mogelijk op te leiden. De communicatietak van marketing is bij deze hogeschool van hoge kwaliteit.

De Haagse Hogeschool | Bedrijfskunde 

De studie bedrijfskunde is erg te vergelijken met hoe de eerder genoemde instelling Inholland dat momenteel doet. Het eerste deel van de studie is algemeen. In het tweede deel van de studie is er ruimte voor verdieping in bijvoorbeeld marketing. 

De Haagse Hogeschool | Commerciële economie 

Commerciële economie wordt ook gegeven op de Haagse Hogeschool. Deze opleiding geeft de student drie keuzes aan het begin van het eerste jaar. Bij optie één is het mogelijk om creative marketing & social media te kiezen waarin er geleerd wordt om een krachtige boodschap via allerlei forums uit te zenden en de consument te tracken. Optie twee is data driven marketing waarbij klantgegevens verzameld en geanalyseerd worden. Meten is weten namelijk. Optie drie is digital marketing & sales.

Hogeschool Saxion | Commerciële economie 

Commerciële economie is een opleiding bij Hogeschool Saxion. Binnen deze Nederlandse studie wordt geleerd om producten en diensten te verkopen door zowel offline als online kanalen te gebruiken.

Hogeschool Saxion |  Sportmarketing 

Ook is de studie sportmarketing een mogelijkheid binnen Hogeschool Saxion. Zoals de naam al zegt heeft de studie met marketing binnen sport te maken. Hierin wordt de sportieve wereld gecombineerd met de commerciële wereld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sponsoring van evenementen of een bepaald soort product aan de man te brengen.

NHL Stenden | Commerciële economie 

Commerciële economie wordt ook bij NHL Stenden aangeboden. Hier wordt ingespeeld op het creatieve deel van de marketing om het product bekend te maken bij de (potentiële) consumenten.

NHL Stenden | Marketing management 

Marketing management is een Engels georiënteerde studie waarin studenten leren met verschillende culturen om te gaan en wat de drive is van deze verschillende mensen om bepaalde producten en diensten wel of niet te kopen. Dit proces valt ook te beïnvloeden op zowel offline als online manieren. 

Universitaire marketing opleidingen

Erasmus Universiteit Rotterdam | Master business marketing 

De master die aangeboden wordt heet MSc economics and business marketing. Dit is een 1-jarige Engelse master die opgezet is door werkende professionals in de praktijk. Er zullen hierdoor dus ook veel praktijkvragen of praktijkproblemen voortkomen uit de voorgelegde casussen. Deze marketingafdeling wordt ook wel gezien als een van de top afdelingen in Europa.

Erasmus Universiteit Rotterdam | Master Marketing management 

Marketing management is een studie op master niveau. Hierin worden marketing processen, strategieën en tactieken bedacht door middel van theorie. Het is een internationaal programma waardoor dus ook internationale studenten aan kunnen sluiten bij de studie.

Radboud Universiteit Nijmegen | Bachelor bedrijfskunde 

De bachelor opleiding bedrijfskunde wordt hier gegeven. Een vrij groot deel van deze bachelor wordt gewijd aan marketing, strategieën en bedrijfsprocessen.

Radboud Universiteit Nijmegen | Master bedrijfskunde 

De master die hier gegeven wordt is bedrijfskunde met als specialisatie mogelijkheid marketing. Er zijn verschillende keuzes die aan het begin van het jaar gemaakt kunnen worden om als student in te gaan verdiepen.

Tilburg University | Master marketing management 

Marketing management is een terugkerend onderwerp. De studenten leren om te gaan met het promoten van producten en prijzen te bepalen in zowel de online als offline winkels. Ook worden er vakken aangereikt waarin de studenten opgeleid worden tot marketing manager.

Tilburg University | Master marketing analytics 

Nog een master die aangeboden wordt is marketing analytics. Deze 1-jarige Engelstalige opleiding richt zich op het vinden, verwerken en analyseren van data. Deze data wordt omgezet naar bruikbare informatie waaruit conclusies getrokken kunnen worden. Het toekomstperspectief is marketing consultant, marktonderzoeker of customer insights specialist.

Rijksuniversiteit Groningen | Master marketing 

Er kan een master op het gebied van marketing gedaan worden bij de universiteit van Groningen. Deze 1-jarige master kan in februari en september gestart worden. Er wordt in deze master meer gewerkt met voorbeelden uit de praktijk om zo de stof praktisch in te richten. Er komt regelmatig een expert langs om een masterclass te geven om zo hierin ook meer inzicht in het daadwerkelijke werkveld te geven.

Rijksuniversiteit Groningen | Master marketing management 

Marketing management is hierin ook een terugkerende studie waar de universiteit van Groningen zich ook in heeft verdiept. Deze 1-jarige master verdiept zich vooral op hoe een merk zich sterk kan positioneren in de gedachte van de consument. Het psychologische aspect komt hierin ook naar voren.

Maastricht University | Master strategic marketing 

De master strategic marketing wordt gegeven op deze universiteit. Het is een Engelse studies waarin vooral gekeken wordt naar de internationale kant van marketing. De vier onderwerpen waar deze master zich op richt zijn; relatie met de klant, waarde toevoegen op meerdere aspecten, innovatie creëren en data gestuurde strategieën ontwikkelen.

Universiteit van Twente | Double degree Marketing 

Er kan een double degree gestudeerd worden binnen de marketing. De degree’s die hier dan behandeld worden zijn international marketing management en digital marketing. Deze twee degrees worden in hetzelfde jaar afgenomen om zo effectief om te gaan met de tijd die er is.

UVA | Master marketing 

De master marketing aan de UVA is een 1-jarig traject in het Engels waarin vooral verdiept wordt op het praktische deel van marketing. Er wordt door middel van theorie voortgeborduurd op de realiteit, wat niet heel gebruikelijk is binnen een WO master.

UVA | Digital marketing 

Digital marketing is ook een Engelse master die binnen 1 jaar afgerond kan worden. Zoals de naam al zegt wordt er binnen deze master meer ingespeeld op het digitale aspect van de marketing. Data analyseren en op basis van deze data een keuze maken staan centraal binnen de master.

UVA | Master consumer marketing 

Consumer marketing is een master die zich verdiept in de consument zelf. De achterliggende gedachten om een product te kopen en hoe dit te beïnvloeden zijn onderwerpen die naar boven komen in deze master.

VU | Master marketing 

De Engelse master opleiding marketing richt zich vooral op problemen waar de creativiteit van de student naar boven gehaald dient te worden. Dit doen ze door praktijk onderwerpen van bestaande bedrijven op te gaan lossen.

VU | Bachelor business administration 

Ook wordt de bachelor business administration gegeven. Binnen dit 3 jarig traject wordt het onderwerp international business geanalyseerd door bijvoorbeeld te kijken naar marketing, digitale zaken, HRM en nog veel meer.

Interesse om aan de slag te gaan met een marketing opleiding, (afstudeer)stage, traineeship of eerste baan? Of wilt u meer marketing-, ICT-, data science- of cyber security talenten aannemen voor uw (fintech) onderneming? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze experts. We helpen u graag verder.


Mogelijk is dit ook interessant:

Laat een reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}